კიბორგს, მარწყვს/ cyborg, strawberry (camera work)

კიბორგს, მარწყვს/ cyborg, strawberry, Video & music project by Ana Gzirishvili